Tìm kiếm nâng cao

Trung Quốc: Luật quy hoạch đô thị và tình hình thực tiễn

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
Năm xuất bản: 1994
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Luật Quy hoạch đô thị nước CHND Trung Hoa.
- Một số vấn đề và kiến nghị trong việc chấp hành Luật quy hoạch đô thị.
- Tăng cường quy hoạch và điều tiết sự phát triển vùng và đô thị.
- Tạo lập cơ chế vận hành quy hoạch đô thị tương ứng với nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.
- Luận chứng kinh tế là mặt quan trọng của quy hoạch đô thị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành