Tìm kiếm nâng cao

Kỹ thuật tiến bộ trong quản lý bảo trì đường ô tô

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- Bộ Giao thông VT
Năm xuất bản: 1993
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương 1: Quan hệ tương tác giữa các yếu tố quản lý khai thác và bảo trì đường.
Chương 2: Điểm lại những tiến bộ, thành tựu trong công tác quản lý và bảo trì đường.
Chương 3: Nâng cao hiệu quả công tác khai thác và bảo trì đường.
Chương 4: Những thành tựu nghiên cứu cải tiến công nghệ sửa chữa bảo trì và vật liệu mới.
Chương 5: Tổ chức quản lý bảo trì đường bộ ở nước ngoài. Hiện trạng QLBT đường bộ ở nước ta và đề nghị một phương hướng đổi mới tiếp cận với cơ chế thị trường

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành