Tìm kiếm nâng cao

Giới thiệu kinh nghiệm xây dựng hệ thống phân ngành của Liên hiệp quốc và ứng dụng nó vào việc xây dựng phân ngành kinh tế của nước CHXHCN Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Khoa học thống kê
Năm xuất bản: 1993
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I: Giới thiệu sơ lược hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân của Việt Nam-.
Phần II: Giới thiệu hệ thống phân ngành chuẩn quốc tế.
- Phần III: Ưng dụng kinh nghiệm xây dựng ISIS vào việc xây dựng phân ngành kinh tế của Việt Nam.
- Danh mục ngành của Liên hợp quốc.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành