Tìm kiếm nâng cao

Một số thành tựu lý luận trong những năm cải cách mở cửa của Trung Quốc

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu CN Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1993
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mở đầu - I. Về triết học:
- 1. Hạt nhân triết học Mácxít là gì? - 2. Về tính giai cấp và chân lý - 3. Về lý luận tha hoá của Mác và CNXH có tha hoá không?.
- II. Chủ nghĩa xã hội mang đặc điểm Trung Quốc và giai đoạn đầu của CNXH- luận điểm cơ bản, tổng hợp của khoa học xã hội Trung Quốc:
- 1. Quan niệm về `CNXH mang đặc điểm Trung Quốc` - 2. Giai đoạn đầu của CNXH.
- III. Thể chế kinh tế thị trường XHCN, lý luận cơ bản nhất về kinh tế học:
- 1. Lịch sử vấn đề - 2. Bản chất thể chế kinh tế thị trường XHCN.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành