Tìm kiếm nâng cao

Cải cách thể chế chính trị ở Trung Quốc

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu CN Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1993
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Thể chế chính trị của Trung Quốc trước cải cách - I. Vài nét khái quát về lịch sử hình thành nước Công hoà ND Trung Hoa.
- II. Khái quát về thể chế chính trị của nước Cộng hoà ND Trung Hoa - 1/ Vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Trung Quốc - 2/ Vị trí, vai trò của nhà nước XHCN - 3/ Ngoài các Đảng và Nhà nước, trong thể chế chính trị ở Trung Quốc còn có các tổ chức chính trị xã hội- Đó là Mặt trận thống nhất yêu nước và các tổ chức quần chúng.
- III. Trung Quốc đánh giá về cơ chế lãnh đạo cũ - Nội dung cải cách hệ thống chính trị - I. Một số quan điểm chung - II. Nội dung - 1/ Thực hiện tách Đảng với chính quyền - 2/ Hoàn thiện chế độ dân chủ XHCN - 3/ Cải cách thể chế và cơ cấu hành chính ở Trung Quốc - 4/ Giao quyền hơn nữa cho cấp dưới - 5/ Cải cách chế độ cán bộ - 6/ Tăng cường xây dựng pháp chế XHCN - III. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành