Tìm kiếm nâng cao

Lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin tư liệu khoa học và công nghệ quốc gia
Năm xuất bản: 1993
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Quá trình hình thành lý luận về chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc.
- II. Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc là sự kết hợp tính thống nhất và tính đa dạng của CNXH.
- III. Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc đã được nhận thức lại.
- IV. Kinh tế thị trường XHCN là nội dung quan trọng của CNXH mang màu sắc Trung Quốc .
- V. Dân chủ và pháp luật là nội dung cơ bản của CNXH mang màu sắc Trung Quốc.
- VI. Văn minh tinh thần là nội dung cơ bản của CNXH mang màu sắc Trung Quốc.
- VII. Nhận xét và kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành