Tìm kiếm nâng cao

Chiến lược kinh tế Trung Quốc năm 2000 - Những vấn đề quan trọng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Thông tấn xã Việt Nam
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Điều kiện và chiến lược phát triển kinh tế:
- 1. Xuất phát điểm cho chiến lược phát triển kinh tế của Trung Quốc - 2. Những đặc trưng cơ bản trong các điều kiện của Trung Quốc - 3. Một số vấn đề cơ bản trong chiến lược phát triển kinh tế của Trung Quốc.
- Chương II: Những mục tiêu chiến lược trong phát triển kinh :
- 1. Ý nghĩa của việc đặt ra mục tiêu và những bài học của Trung Quốc trong quá khứ về việc lựa chọn mục tiêu chiến lược - 2. Những mục tiêu chiến lược mới của Trung Quốc trong phát triển kinh tế - 3. Các bước thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế của Trung Quốc.
- Chương III: Các hướng phát triển chính:
- 1. Mối quan hệ tương hỗ giữa tốc độ, tỷ lệ và hiệu quả - 2. Chuyển từ phát triển chiều rộng sang phát triển chiều sâu - 3. Khẳng định chiến lược phát triển cân đối tương đối.
- Chương IV: Công nghiệp hoá và phát triển công nghiệp:
- 1. Quá trình công nghiệp hoá của Trung Quốc - 2. Lựa chọn đường lối công nghiệp hoá - 3. Những vấn đề chiến lược trong việc hiện đại hoá nền công nghiệp Trung Quốc.
- Chương V: Phát triển nông nghiệp :
- 1. Thiết lập một cơ cấu kinh tế nông nghiệp đa cấp và đa ngành - 2. Ôn định và phát triển chế độ khoán sản - 3. Xây dựng một hệ thống kỹ thuật nông nghiệp phù hợp với đặc điểm phát triển song song kỹ thuật sinh học và máy móc nông nghiệp .
- Chương VI: Các nguồn tài nguyên trí thức:
- 1. Tầm quan trọng chiến lược của việc phát triển các nguồn tài nguyên trí thức, sự thay đổi chiến lược - 2. Tăng cường công tác giáo dục, khoa học và phát triển các nguồn tài nguyên trí thức - 3. Tăng cường đầu tư trong việc phát triển trí thức và gặt hái thành quả từ đầu tư.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành