Tìm kiếm nâng cao

Bảo toàn và phát triển vốn ở xí nghiệp của các nước

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện khoa học tài chính
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Lời mở đầu.
- Vấn đề cải cách chế độ sở hữu ở chủ nghĩa xã hội.
- Xu hướng chuyển các xí nghiệp quốc doanh sang thuê thầu.
- Trao quyền sử dụng và bảo toàn vốn cho các xí nghiệp.
- Quan hệ sở hữu và vấn đề cho thuê, giao vốn cho xí nghiệp quốc doanh ở các nước XHCN.
- Khía cạnh lịch sử của vấn đề cho thuê xí nghiệp.
- Lối thoát của kinh tế quốc doanh ở một số nước.
- Sở hữu và quản lý.
- Sở hữu XHCN và quan hệ cổ phần.
- Phát triển các quan hệ sở hữu và quản lý.
- Các vấn đề chuyển sang các hình thức tổ chức quản lý mới.
- Sự đa dạng của các hình thức sở hữu XHCN.
- Chính sách khu vực và tự chủ kinh tế.
- Về giới hạn của tự cấp phát tài chính.
- Tự chủ tài chính của các xí nghiệp nhà nước tư bản chủ nghĩa.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành