Tìm kiếm nâng cao

Kế hoạch và thị trường: Những vấn đề ở Việt Nam. Tập 2

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
Năm xuất bản: 1989
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Về vấn đề đổi mới kế hoạch hoá trong nền kinh tế hàng hoá ở nước ta.
2. Một số vấn đề về sản xuất hàng hoá và thị trường ở nước ta.
3. Từ thị trường đến kế hoạch.
4. Một số quan niệm về mối quan hệ giữa kế hoạch và thị trường.
5. Nhà nước điều tiết thị trường chủ yếu bằng các biện pháp kinh tế.
6. Một số ý kiến về kế hoạch hoá tài chính-tín dụng trong cơ chế quản lý kinh tế mới.
7. Tài chính quốc gia - thực trạng và giải pháp.
8. Thuế và vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần.
9. Về vấn đề lãi suất tiết kiệm trong tình hình mới.
10. Nền kinh tế hàng hoá và vấn đề bao cấp.
11. Mấy nét về tình hình thị trường hàng hoá nước ta năm 1989.
12. Bàn về một số hiện tượng trên thị trường vật tư nước ta năm 1989...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành