Tìm kiếm nâng cao

Kế hoạch và thị trường: Quan điểm và thực tiễn ở nước ngoài. Tập 1

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
Năm xuất bản: 1989
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Lời nói đầu.
2. Kế hoạch và thị trường trong nền kinh tế hàng hoá dưới con mắt các học giả phương Tây
3. Về cơ chế quản lý và kế hoạch hoá trong cải tổ kinh tế ở Liên xô.
4. Tại sao Liên xô khan hiếm hàng tiêu dùng?.
5. Vấn đề kế hoạch và thị trường trong phát triển kinh tế Trung Quốc.
6. Kinh tế hàng hoá XHCN ở nông thôn Trung Quốc.
7. Cải cách ngân hàng ở Trung Quốc.
8. Mô hình quản lý kinh tế vĩ mô ở Bungari.
9. Nhìn lại vì sao Nam Tư đi chệch khỏi nền kinh tế thị trường tự quản XHCN?.
10.Về nền kinh tế Vương quốc Anh.
11. Vài nét về kế hoạch hoá ở Pháp.
12. Nhà nước Mỹ và quá trình cải cách cơ cấu kinh tế.
13. Những xu hướng mới trong tổ chức quản lý và kế hoạch hoá của các công ty Mỹ...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành