Tìm kiếm nâng cao

Các tổ chức kinh tế quốc tế

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện kinh tế thế giới
Năm xuất bản: 1989
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Lời nói đầu.
2. Chương I: Vài nét về quá trình hình thành và phát triển các tổ chức kinh tế quốc tế.
Chương II: Các tổ chức thương mại, tài chính và tín dụng liên chính phủ.
Chương III: Liên hợp quốc và các tổ chức kinh tế quốc tế trong hệ thống Liên hợp quốc.
Chương IV: Hội đồng tương trợ kinh tế.
Chương V: Cộng đồng kinh tế châu Âu.
Chương VI: Các tổ chức kinh tế của các nước đang phát triển.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành