Tìm kiếm nâng cao

Các vấn đề về luật kinh tế. Tập 1

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Lời nói đầu.
- Luật kinh doanh.
- Về vấn đề biên soạn bộ luật lao động hiện nay.
- Về việc ban hành một số luật thuế.
- Xây dựng luật ngân sách Nhà nước.
- Luật và mô thức hoạt động ngân hàng ở nước ta.
- Vài suy nghĩ xung quanh cơ chế ngân hàng hiện nay.
- Vài suy nghĩ về luật đất đai.
- Pháp lý và tài chính.
- Kỷ cương ngân hàng.
- Vấn đề môi trường và luật bảo vệ môi trường.
- Đã xuất hiện luật kinh tế tại Trung Quốc.
- Luật thuế và cải cách hệ thống hệ thống thuế trong những năm 1990-1991 của Thuỵ Điển.
- Luật về sở hữu ở Liên Xô.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành