Tìm kiếm nâng cao

Các vấn đề về luật kinh tế. Tập 2

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch nhà nước
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Quản lý kinh tế bằng pháp luật.
- Kiện toàn chức năng của bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế.
- Luật về kế hoạch hoá kinh tế quốc dân: tính bức xúc và những vấn đề chủ yếu.
- Quan điểm và nội dung cơ bản của các pháp lệnh về ngân hàng .
- Một số quan điểm về xây dựng luật kinh doanh ở nước ta.
- Suy nghĩ về việc xây dựng các luật tư bản nhà nước hoá tại Việt Nam.
- Thử đề xuất nội dung và tư tưởng cơ bản của luật tô nhượng.
- Phác thảo luật doanh nghiệp cổ phần.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý về quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh của các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành