Tìm kiếm nâng cao

Kinh tế Trung Quốc: Tình hình và đối sách năm 1990

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Kinh tế Trung Quốc bước vào năm 1990.
- Bài nói chuyện của Thủ tướng Lý Bằng tại Hội nghị Bàn về công tác cải cách thể chế kinh tế toàn quốc.
- Làm thế nào để điều chỉnh, khống chế tầm vĩ mô có hiệu quả.
- Phân tích tình hình thị trường thời gian gần đây và những triển vọng.
- Năm chính sách chấn chỉnh trật tự lưu thông.
- Điều chỉnh cơ cấu tăng thu ngoại tệ.
- Nâng cao mức cung cấp có hiệu quả của thị trường hàng công nghiệp nhẹ .
- Quan hệ giữa kinh tế kế hoạch và điều tiết thị trường...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành