Tìm kiếm nâng cao

Thị trường lao động và việc làm. Tập 1,Thị trường lao động và vấn đề giải quyết việc làm ở Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Lời nói đầu .
2. Thực tiễn đòi hỏi đặt đúng tầm vấn đề lao động và việc làm trong các quyết định lớn của Đảng và Nhà nước.
3. Suy nghĩ về con đường giải quyết việc làm trong chiến lược kinh tế-xã họi (1991-2000) ở nước ta.
4. Một số suy nghĩ về mô hình mới quản lý lao động xã hội ở nước ta theo hướng dân chủ hơn-dân chủ XHCN.
5. Thị trường lao động và vấn đề giải quyết việc làm ở Việt Nam.
6. Một số phương hướng giải quyết việc làm và sử dụng hợp lý nguồn lao động xã hội trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 1991-1995.
7. Một số nhân tố chủ yếu cần được đặc biệt lưu ý để hình thành thị trường lao động.
8. Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần với vấn đề giải quyết việc làm cho lao động xã hội...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành