Tìm kiếm nâng cao

Thị trường lao động và việc làm. Tập 2: Thị trường lao động và vấn đề giải quyết việc làm ở các nước trên thế giới

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Phát triển nguồn nhân lực của các nước trên thế giới.
2. Thị trường xuất nhập khẩu lao động thế giới.
3. Kinh nghiệm giải quyết việc làm và thị trường lao động thời kỳ chính sách kinh tế mới (NEP).
4. Đề xuất về những nguyên tắc và cơ cấu luật lao động của Liên Xô.
5. Cải cáh hệ thống quản lý lao động và giải quyết việc làm ở Trung Quốc.
6. Chính sách việc làm của Hunggari .
7. Khái niệm thất nghiệp và các khái niệm có liên quan với nó trong xã hội tư bản.
8. Những xu hướng mới của thị trường lao động TBCN và 5 đặc điểm lớn của thị trường lao động Mỹ thập kỷ 90...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành