Tìm kiếm nâng cao

Tài chính tiền tệ trong nền kinh tế hàng hoá

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Lời nói đầu.
- Chính sách tài chính tiền tệ dưới góc độ kinh tế chính trị.
- Tài chính và phát triển kinh tế.
- Một số quan điểm về chính sách tài chính quốc gia và vấn đề tạo vốn phát triển ở nước ta hiện nay.
- Vấn đề tài chính và ngân sách .
- Một biện pháp tăng thu ngân sách, chống tái lạm phát: miễn giảm thuế và miễn giảm lãi suất ngân hàng.
- Thử bàn về mô hình quản lý ngân sách Nhà nước dưới hình thức hai quỹ: ngân sách kinh tế và ngân sách tiêu dùng riêng biệt.
- Cần một thị trường vốn.
- Tiến tới một thị trường vốn tại Trung Quốc: thảo luận và thưvj hiện...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành