Tìm kiếm nâng cao

Tài chính tiền tệ trong nền kinh tế hàng hoá. Tập 2

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Mấy vấn đề về chính sách tài chính quốc gia.
- Chính sách tài chính trong nền kinh tế thị trường.
- Thị trường tài chính.
- Nội dung của cải cách tài chính.
- Những bài học rút ra từ cải cách tài chính.
- Nhập cuộc thị trường tài chính.
- Và vấn đề cải tổ cơ chế tài chính-tín dụng tại Liên Xô.
- Tín dụng ngoài quốc doanh thế mạnh và những vấn đề cần giải quyết...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành