Tìm kiếm nâng cao

Mỹ và Nhật Bản - Những vấn đề kinh tế - xã hội. Tập 1

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tập 1: Những vấn đề kinh tế-xã hội của nước Mỹ.
- Nguyên tắc chỉ đạo và những đặc điểm cơ bản của hệ thống kinh tế Mỹ .
- Dân chủ tư sản - nhìn từ pháp luật nước Mỹ.
- Phương pháp xây dựng chiến lược kinh tế vĩ mô và vi mô - các yếu tố phát triển kinh tế.
- Nền giáo dục và mục tiêu cạnh tranh kinh tế.
- Kỹ thuật và công nghệ mới - tầm quan trọng sống còn của nền kinh tế Mỹ.
- Hệ thống kế hoạch hoá và quản lý mang tính chiến lược của các công ty Mỹ.
- Kích thích cung bằng cách giảm thuế .
- Quan hệ thuê mướn trong nền nông nghiệp Mỹ.
- Những xu hướng mới về quản lý và cơ cấu tổ chức của các công ty lớn ở Mỹ.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành