Tìm kiếm nâng cao

Hệ thống thu ngân sách Nhà nước trong xu hướng đổi mới

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Khoa học tài chính
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1- Lời nói đầu>,br>2- Các xu hướng phát triển hệ thống thu ngân sách Nhà nước tại các nước XHCN-thành viên khối SEV .
3- Quan điểm mới về khoản nộp ngân sách của các xí nghiệp quốc doanh, khi chuyển sang cho tập thể lao động thuê.
4- Thuế và cải cách thuế ở Ba Lan.
5- Kinh nghiệm của CHND Bungary về sử dụng thuế quan trong điều hoà nhập khẩu.
6- Các khoản thu ngân sách có tính chất thuế hoặc không có tính chất thuế.
7- Thuế địa tô một bộ phận của hệ thống thuế nước CHND Bungary.
8- Các loại thuế trong hệ thống điều tiết nhà nước ở nước CHND Bungary.
9- Một số vấn đề về thuế và các khoản nộp từ các xí nghiệp quốc doanh vào ngân sách nhà nước ở Tiệp Khắc và Liên Xô.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành