Tìm kiếm nâng cao

Các đòn bẩy kinh tế trong cải cách ở Trung Quốc

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế thế giới
Năm xuất bản: 1989
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Các đòn bẩy kinh tế trong cải cách ở Trung Quốc.
- II. Những ưu điểm và nhược điểm của chế độ khoán hộ.
- III. Cách làm trong thực hiện chế độ khoán của xí nghiệp tập thể công nghiệp nhẹ số 2 thành phố Trùng Khánh.
- IV. Cải cách đã thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển.
- V. Góp vốn liên doanh làm sống động xí nghiệp tập thể.
- VI. Công ty ăn uống 2 - thành phố Phật Sơn góp vốn kinh doanh có hiệu quả tốt.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành