Tìm kiếm nâng cao

Giải pháp quốc doanh

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1989/1989-12/1989
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Hiện thực kinh tế và giải pháp quốc doanh - - Một số biện pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn trong khu vực kinh tế quốc doanh - - Kinh tế quốc doanh, sứ mệnh và thử thách - - Vùng than Quảng Ninh: chuyển động mới và những giải pháp- - Vấn đề tiêu thụ sản phẩm ở nhà máy bơm Hải Dương - - Khoán sản phẩm ở xí nghiệp công nông nghiệp Hà Tuyên - - Một số biện pháp tháo gỡ khó khăn của các đơn vị quốc doanh nông nghiệp- - Về đòn bẩy lãi suất và tín dụng - - Một giải pháp ngân hàng đang lúng túng: thanh toán không dùng tiền mặt- - Về việc sắp xếp lại số lao động dôi ra trong khu vực nhà nước - - Cần một giải pháp cơ bản và lâu dài - - Hiệu quả hoá kinh tế quốc doanh - - Giải pháp nửa vời, kết quả đảo ngược - - Luật phá sản của nước CHND Trung Hoa - - Bàn về chế độ phá sản.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành