Tìm kiếm nâng cao

Khu chế biến xuất khẩu : một biện pháp chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1989/1989-11/1989
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Khu công nghiệp chế biến xuất khẩu: một biện pháp của chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu - Cương II: Những yếu tố được vận dụng trong những `khu chế xuất`- Chương III: Biện pháp chiến lược khu chế xuất trong các đặc khu kinh tế, thành phố mở cửa và khu khai thác kỹ thuật Trung Quốc- Chương IV: Thực trạng một số khu chế xuất tiêu biểu - Chương V: Đánh giá và nhận xét thay cho kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành