Tìm kiếm nâng cao

Khắc phục sự cố 2000 trong ngành giao thông vận tải

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải
Năm xuất bản: 1999
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Lời nói đầu.
- 2. Chỉ thị số 43/1998/CT-TTg ngày 31/12/1998 của Chính phủ về việc đề phòng xử lý khắc phục ảnh hưởng `SC 2000` trong các lĩnh vực có sử dụng CNTT.
- 3. Chỉ thị 74/1999/ BGTVT ngày 3/3/1999 của Bộ GTVT về việc điều tra khắc phục SC 2000 đối với các hệ thống máy tính và điều khiển điện tử bị ảnh hưởng bởi dữ liệu năm thời gian.
- 4. Công văn số 2254/ BKHCNMT/Y2K về kiểm tra đợt 2, phối hợp công tác SC 2000 giữa ngành dọc và địa phương, dự trù kinh phí SC 2000 cho năm 2000.
5. Nội dung kế hoạch Quốc gia khắc phục SC 2000.
- 6. Những vấn đề cơ bản khắc phục sự cố máy tính năm 2000..

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành