Tìm kiếm nâng cao

Sự kết hợp xây dựng hình khối ở công trình kiến trúc với điêu khắc. Mã số: R-9322

Tác giả:
Nhà xuất bản: ĐH kiến trúc TP Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1997
Nơi xuất bản: TPHCM
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I- Đặc điểm tính chất khối điêu khắc, khối kiến trúc và hiệu quả sự kết hợp - A/ Đặc điểm tính chất hình khối điêu khắc - B/ Đặc điểm tính chất hình khối kiến trúc - C/ Hiệu quả của sự kết hợp hình khối kiến trúc với điêu khắc - D/ Tóm tắt nét chính cần rút ra ở sự kết hợp kiến trúc với điêu khắc các thời đại đã tạo ra phong cách - Chương II- Các yếu tố cơ bản của nhận thức thị giác ở hình khối nghệ thuật tạo hình trong không gian - Chương III- Những kinh nghiệm bài học của sự kết hợp hình khối kiến trúc với điêu khắc - I/ Dẫn chứng trong nước: - A- Về nội dung - B- Về hình thức - C- Về không gian - D- Cảnh quan môi trường ở công trình - Đ- Kết hợp vốn cổ dân tộc trong công trình - II/ Dẫn chứng ở nước ngoài - những công trình cần tham khảo học tập - Chương IV- Đề xuất giải pháp - những yêu cầu kết hợp xây dựng hình khối ở công trình kiến trúc với điêu khắc.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành