Tìm kiếm nâng cao

Một số vấn đề quy hoạch và phát triển các khu đô thị mới ở Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ quản lý kiến trúc quy hoạch-BXD
Năm xuất bản: 1999
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Chương I. Thực trạng và tình hình phát triển các khu đô thị mới - Chương II. Cơ sở lý luận và định hướng quy hoạch phát triển các khu đô thị mới ở Việt Nam - Chương III. Một số áp dụng kết quả của đề tài đối với công tác quy hoạch và quản lý đầu tư và phát triển các khu đô thị mới. - Kết luận và kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành