Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu sản xuất bê tông chịu lửa cao cho công nghiệp xi măng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện KHCN vật liệu xây dựng
Năm xuất bản: 1999
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Nghiên cứu sản xuất xi măng đặc biệt cao alumin 1.1.Vài nét tổng quan về loại XM alumin 1.2.Lựa chọn đối tượng, mục tiêu nghiên cứu 1.3.Cơ chế tổng hợp các khoáng của XM ĐB cao alumin 1.4.Phương pháp thực hiện 1.5.Nghiên cứu chế tạo XM ĐB cao alumin trong phòng thí nghiệm 1.6.Công nghệ sản xuất thử XM ĐB cao alumin 1.7.Kết luận 2. Nghiên cứu sản xuất bê tông chịu lửa cao 2.1.Vài nét tổng quan về các chủng loại BTCL 2.2.Lựa chọn đối tượng, mục tiêu nghiên cứu 2.3.Cơ sở khoa học của việc chế tạo BTCL ít XM 2.4.Phương pháp thực hiện 2.5.Nghiên cứu chế tạo BTCL ít XM trong phòng thí nghiệm 2.6.Sản xuất thử BTCL ít XM ở quy mô pilốt 2.7.Ưng dụng thử vào công trình 2.8.Sơ lược đánh giá hiệu quả kinh tế 3. Kết luận chung và kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành