Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu sản xuất metacaolanh sử dụng trong sản xuất bê tông chất lượng cao. Mã số: RD-9725

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện KHCN vật liệu xây dựng
Năm xuất bản: 1999
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mở đầu - 1. Tổng quan - 2. Mục tiêu - 3. Nội dung và các bước nghiên cứu - 4. Cơ sở khoa học - 5. Kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm - 6. Sản xuất thử - 7. Kiểm tra hiệu quả tác dụng của MK tới một số tính chất cơ bản của xi măng và bê tông - 8. Ưng dụng thử MK trong sản xuất cột điện bê tông dự ứng lực - 9. Xây dựng quy trình sản xuất - 10. Kết luận và đề nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành