Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất gạch chịu lửa cao nhôm liên kết Alumô phốt phát, phục vụ cho công nghiệp sản xuất xi măng. Mã số: RD- 9728

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện KHCN vật liệu xây dựng
Năm xuất bản: 1999
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Mở đầu - II. Cơ sở khoa học công nghệ của vật liệu chịu lửa cao nhôm liên kết Alumô phốt phát - 2.1. Công nghệ chế tạo gạch chịu lửa và ý nghĩa của chất liên kết trong sản xuất vật liệu chịu lửa - 2.2.Sự hình thành và tính chất của các chất liên kết Alumô phốt phát - 2.3.Các tính chất đặc trưng và những ứng dụng chất liên kết Alumô phốt phát trong công nghiệp sản xuâts VLCL - 2.4.Những kết luận rút ra khi tham khảo các kết quả nghiên cứu KHKT đối với VLCL liên kết phốt phát - III. Nội dung mục tiêu của đề tài - 3.1. Nội dung nghiên cứu - 3.2. Mục tiêu - IV. Quá trình nghiên cứu và những kết quả đạt được - 4.1. Quá trình thực hiện nghiên cứu - 4.2. Tính toán lựa chọn tỷ lệ phối liệu và kỹ thuật gia công xử lý mẫu nguyên liệu nghiên cứu - 4.3. các kết quả thí nghiệm để xác định những thông số chủ yếu về công nghệ liên quan đến nội dung và mục tiêu đã xác lập ban đầu - 4.4. Những kết luận rút ra về mặt công nghệ chế tạo sản phẩm thông qua kết quả của quá trình nghiên cứu thí nghiệm mẫu - 4.5. Kết luận chung của giai đoạn nghiên cứu mẫu nhỏ trong phòng thí nghiệm - 4.6. Kết quả áp dụng sản xuất và sử dụng thử sản phẩm nghiên cứu - V. Kết luận - Phần phụ lục.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành