Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đóng góp của các viện nghiên cứu, viện khoa học công nghệ - 1. Viện khoa học thuỷ lợi - 2. Viện khoa học thuỷ lợi miền Nam - 3. Viện khoa học công nghệ giao thông vận tải - II. Đóng góp của các công ty tư vấn - III. Đóng góp của các trường đại học.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành