Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I.Đặt vấn đề - II. Mục đích nghiên cứu - 1. Đánh giá mức độ dao động của công trình dàn khoan (định lượng) trong các giai đoạn sâu - 2. Xác định vận tốc vận chuyển công trình dàn khoan trên biển - 3. Xác định trị số áp lực sóng tác dụng lên công trình dàn khoan ở chế độ làm việc (khi dằn đầy tải) - III. Phương pháp nghiên cứu - IV. Nội dung thí nghiệm - V. Kết quả thí nghiệm - 1. Đối với giai đoạn thi công tại cảng - 2. Đối với giai đoạn thi công kéo công trên biển - 3. Đối với giai đoạn thi công đánh chìm công trình tại địa điểm xây dựng - VI. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành