Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Tình hình giải quyết nước ăn ở vùng cao các tỉnh miền núi phía Bắc - 2. Những định hướng về giải pháp cung cấp nước sinh hoạt cho đồng bào vùng miền núi phía Bắc đến năm 2000-2010 - 2.1. Xây dựng bể chứa nước mưa và mái hứng cho vùng thiếu nước nghiêm trọng - 2.2. Hệ thống cấp nước tự chảy.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành