Tìm kiếm nâng cao

Đại hội thành lập Hiệp hội gốm sứ xây dựng Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản: Hiệp hội gốm sứ xây dựng Việt Nam
Năm xuất bản: 2000
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Quyết định của Bộ trưởng - Trưởng ban Ban tổ chức cán bộ chính phủ cho phép thành lập Hiệp hội gốm sứ xây dựng VN.
2. Báo cáo của Ban vận động tổ chức Hiệp hội gốm sứ xây dựng VN.
3. Báo cáo của Đại hội thành lập Hiệp hội gốm sứ XD VN.
4. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hiệp hội gốm sứ XD VN.
5. Dự thảo quy chế hoạt động của Hiệp hội.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành