Tìm kiếm nâng cao

Hội thảo quốc gia về hoạch định chính sách phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nông thôn

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1992
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Diễn văn khai mạc Hội thảo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
2. Đề cương chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nông thôn nước ta đến năm 2010.
3. Báo cáo khoa học về tổ chức phát triển nông thôn Việt Nam.
4. Chính sách tạo việc làm và tiếp thị nhằm giải quyết việc làm, chống đói nghèo ở các vùng nông thôn.
5. Một số kinh nghiệm bước đầu phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn của tỉnh Vĩnh Phúc.
6. Chính sách cơ chế tạo lập và quản lý quỹ phát triển cơ sở hạ tầng ở nông thôn.
7. Về chính sách đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn.
8. Một vài ý kiến về chính sách và biện pháp lựa chọn chuyển giao công nghệ thích hợp cho cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam.
9. Chính sách động viên các nguồn tiềm lực và nhân dân các địa phương tham gia phát triển các loại cơ sở hạ tầng nông thôn.
10. Phát triển nông thôn và cộng đồng dân cư nông thôn..

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành