Tìm kiếm nâng cao

Hội thảo quốc tế về quy hoạch trung tâm và các điểm dân cư nông thôn tại Tehran từ 28/7 đến 4/8/1992

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1992
Nơi xuất bản: Tehran
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Phần tóm tắt các báo cáo.
2. Phát triển dịch vụ xã hội ở Iran.
3. Xây dựng và bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật nông thôn ở Iran.
4. Quy hoạch trung tâm nông thôn nhằm phát triển nông thôn tổng hợp và giảm bớt tình trạng nghèo nàn.
5. Phát triển nông thôn trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Thái Lan lần thứ VI (1987-1991).
6. Quá khứ, hiện tại và tương lai của ngành công nghiệp hoá nông thôn Trung quốc .
7. Tạo công ăn việc làm và giảm đói nghèo cho khu vực nông thôn ở Philippin

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành