Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị chiếu sáng đô thị toàn quốc lần thứ nhất,Phát triển chiếu sáng công cộng góp phần tạo nên sự phồn vinh của các đô thị nước ta

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1992
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Phần thứ nhất: Tình hình công tác chiếu sáng công cộng ở các đô thị:
I. Hiện trạng.
II. Một số công việc đã làm.
III. Tồn tại chủ yếu.
- Phần thứ hai: Phương hướng và biện pháp phát triển chiếu sáng đô thị:
I. Phương hướng phát triển.
II. Biện pháp thực hiện:
1- Về quy hoạch, dự án và kế hoạch.
2- Về luật lệ và chính sách.
3- Về nguồn tài chính.
4- Về khoa học kỹ thuật.
5- Về tổ chức và phát triển nguồn nhân lực

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành