Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị xi măng lò đứng toàn quốc năm 1990

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Tình hình sản xuất -tiêu thụ năm 1990 và một số phương hướng biện pháp nâng cao chất lượng và sản lượng xi măng lò đứng trong kế hoạch 91-95.
2. Báo cáo một số nét tổng thể kế hoạch phát triển ngành công nghiệp xi măng (1991-2000) xi măng lò đứng.
3. Những kinh nghiệm tổ chức áp dụng tiến bộ kỹ thuật và kết quả nghiên cứu sản xuất xi măng P 400 TCVN (2232-77) của XNLH xi măng đá vôi Vĩnh Phú.
4. Một số giải pháp kỹ thuật cơ bản đã được nghiên cứu và đưa ra áp dụng để sản xuất xi măng P 300 và P 400 (vữa dẻo) ổn định bằng công nghệ lò đứng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành