Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị xi măng lò đứng toàn quốc năm 1992

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1992
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ xi măng lò đứng năm 1991, 5 tháng đầu năm 92 và định hướng kế hoạch sản xuất năm 1993.
2. Các biện pháp kỹ thuật đầu tư chiều sâu để nâng cao sản lượng chất lượng tại các nhà máy xi măng hiện có.
3. Quy hoạch phát triển xi măng lò đứng giai đoạn 91-95 và 96-2000.
4. Báo cáo về kế hoạch phát triển xi măng và vấn đề huy động vốn đầu tư phát triển xi măng lò đứng trong kế hoạch 1991-1995 và 1996-2000.
5. Khả năng hỗ trợ và hợp tác liên doanh của những đơn vị thuộc Liên hiệp xi măng với các tỉnh để đầu tư cải tạo và xây dựng mới các cơ sở xi măng lò đứng.
6. Về các thiết bị cho các nhà máy xi măng lò đứng.
7. Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng xi măng lò đứng.
8. Thông báo của Bộ Xây dựng về kết quả Hội nghị xi măng lò đứng toàn quốc năm 1992

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành