Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị xi măng lò đứng toàn quốc năm 1996

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1996
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Tình hình thực hiện đầu tư, sản xuất kinh doanh xi măng lò đứng các năm 1995-1996 và hiệu quả của chương trình phát triển 3 triệu tấn xi măng lò đứng thời kỳ 1993-1997.
2. Những vấn đề tồn tại trong thiết kế-xây dựng vận hành các nhà máy xi măng lò đứng.
3. Xi măng lò đứng 4,4 - 6,0 và 8,8 vạn tấn/năm nhập ngoại ưu nhược điểm, hướng phát triển.
4. Hiệu quả đầu tư của một số nhà máy xi măng lò đứng do VCC tham gia tư vấn.
5. Tình hình chất lượng sản phẩm của các nhà máy xi măng lò đứng.
6. Báo cáo tại Hội nghị xi măng lò đứng 1996 về vấn đề đáp ứng phụ tùng thay thế cho các nhà máy xi măng lò đứng.
7. Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 1995 đến năm 1996..

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành