Tìm kiếm nâng cao

Hội thảo khoa học nghiên cứu phát triển kiến trúc trong cơ chế chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm nghiên cứu kiến trúc - ĐH kiến trúc HN
Năm xuất bản: 1993
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Chương trình nghiên cứu phát triển nền kiến trúc Việt Nam dân tộc - hiện đại.
2. Nghiên cứu thiết kế quy hoạch - kiến trúc và công tác quản lý đô thị.
3. Vài ý kiến về tổ chức nghiên cứu kiến trúc.
4. Qua một hội thảo về nghiên cứu kiến trúc.
5. Phát triển đô thị trong chiến lược chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.
6. Kiến trúc sư quy hoạch với nhiệm vụ xây dựng đô thị hiện nay.
7. Một số ý kiến về kiến trúc mặt đường nhà ở đô thị.
8. Khuynh hướng thiết kế kiến trúc các xí nghiệp công nghiệp trong công cuộc đổi mới công nghệ ở Việt Nam.
9. Nghiên cứu kiến trúc và công tác đào tạo nâng cao trình độ cho kiến trúc sư

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành