Tìm kiếm nâng cao

Đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I: Thực trạng nền khoa học và công nghệ nước ta:
1. Những kết quả chủ yếu của hoạt động khoa học và công nghệ.
2. Về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ.
3. Về tổ chức, quản lý.
Phần II: Mục tiêu và nội dung các chương trình trọng điểm quốc gia phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2000:
1. Mục tiêu.
2. Các chương trình trọng điểm quốc gia về khoa học và công nghệ (các định hướng lớn).
Phần III: Đổi mới công tác tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ:
1. Đổi mới phương thức xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
2. Đổi mới các chính sách và cơ chế quản lý kinh tế nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo lập thị trường công nghệ cho khoa học và công nghệ.
3. Đổi mới chính sách đầu tư, phân bổ, sử dụng và quản lý tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ.
4. Đổi mới chính sách phát triển và sử dụng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.
5. Tổ chức và sắp xếp lại các cơ quan khoa học và công nghệ.
6. Tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành