Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ XI

Tác giả:
Nhà xuất bản: ĐH xây dựng Hà Nội
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Báo cáo của tiểu ban khoa học xã hội.
2. Báo cáo của tiểu ban xây dựng - Kết cấu công trình.
3. Báo cáo của tiểu ban kỹ thuật môi trường.
4. Báo cáo của tiểu ban vật liệu xây dựng.
5. Báo cáo của tiểu ban cầu đường.
6. Báo cáo của tiểu ban kinh tế xây dựng.
7. Báo cáo của tiểu ban công trình thuỷ.
8. Báo cáo của tiểu ban công trình biển.
9. Báo cáo của tiểu ban máy xây dựng.
10. Báo cáo của tiểu ban kiến trúc.
11. Báo cáo của tiểu ban toán

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành