Tìm kiếm nâng cao

Giới thiệu lò nung tuynen công suất 7 triệu viên/năm

Tác giả:
Nhà xuất bản: Công ty Thạch Bàn - BXD
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I: giới thiệu chung.
Phần II: Đặc tính kỹ thuật của lò:
1. Cơ sở thiết kế.
2. Các thông số cơ bản của lò.
3. Các thiết bị của lò.
Phần III: Liệt kê các bản vẽ.
Phần IV: Nhu cầu vật tư, thiết bị chủ yếu và khái toán chi phí xây dựng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành