Tìm kiếm nâng cao

Hội thảo khoa học Tạo môi trường tiện nghi cho hoạt động của người tàn tật tham gia và hoà nhập cộng đồng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1998
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Diễn văn khai mạc.
- 2. Một số vấn đề đối với người tàn tật ở Việt Nam.
- 3. Chính sách xây dựng phục vụ người tàn tật trong thời gian tới.
- 4. Sáng tạo tiện nghi trong nhà ở và công trình công cộng cho người già và người khuyết tật.
- 5. Tạo môi trường tiện nghi cho người tàn tật tham gia và hoà nhập cộng đồng.
- 6. Ngành giao thông vận tải phục vụ người tàn tật.
- 7. Quy định về tiện nghi cho người khuyết tật trong các công trình xây dựng.
- 8. Tạo `môi trường` tiện nghi cho hoạt động của người tàn tật tham gia và hoà nhập cộng đồng.
- 9. Tiện nghi, môi trường kiến trúc đối với người tàn tật...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành