Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Dầm chịu tải trọng phân bố đều, với tiết diện chữ nhật đặt cốt đơn - 1.1. Phương pháp tính toán theo tiêu chuẩn AS 1480-1974 - 1.2. Phương pháp tính toán theo tiêu chuẩn TCVN 5574-1991 - 2. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành