Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Đặt vấn đề - 2. Nguyên lý hoạt động - 3. Cấu tạo thiết bị - 4. các kết quả đưa ra - 5. Trình tự thí nghiệm ,Br> 6. Phạm vi sử dụng - 7. Giới thiệu một số kết quả đã ứng dụng phương pháp thử động biến dạng lớn bằng thiết bị phân tích đóng cọc-PDA tại Việt nam - 8. Kết luận và kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành