Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Mục đích và yêu cầu - 2. Những nguyên nhân gây ẩm mốc - 2.1. Hiện tượng đọng sương trên bề mặt kết cấu - 2.2. Tính kiểm tra hiện tượng đọng sương trên mặt trong của tường kết cấu bao che của các kho - 3. Phyương pháp đề xuất - 3.1. Vật liệu cách nhiệt - 3.2. Nguyên tắc sử dụng - 3.3. Ví dụ tính toán - 4. Kết luận và kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành