Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995,Tiếp tục đổi mới công tác phát triển và quản lý đô thị

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: TP.HCM
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần thứ nhất: Thực trạng đô thị nước ta:
A- Những kết quả đạt được trong công tác phát triển và quản lý đô thị.
B- Các vấn đề hiện nay của đô thị.
Phần thứ hai: Định hướng phát triển và các chính sách lớn:
A- Định hướng tổng quát.
B- Tăng trưởng của đô thị.
C- Đất đô thị.
D- Quy hoạch và kiến trúc đô thị.
E- Cơ sở hạ tầng.
G- Nhà ở.
H- Quản lý hành chính đô thị.
I- Tài chính đô thị.
K- Một số vấn đề xã hội.
Phần thứ ba: Một số công tác cấp bách:
A- Về xây dựng chiến lước và kế hoạch phát triển đô thị.
B- Về quản lý và sử dụng đất đô thị.
C- Về quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị.
D- Về quản lý sử dụng, phát triển cơ sở hạ tầng đô thị và chấn chỉnh lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý đô thị.
E- Về quản lý và phát triển nhà ở trong đô thị.
G- Về công tác tài chính và hành chính đô thị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành