Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại thành phố Đà Nẵng từ 20-21 tháng 12 năm 1995,Tiếp tục đổi mới công tác, phát triển và quản lý chiếu sáng đô thị

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: Đà Nẵng
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Phần thứ nhất: Đánh giá hiện trạng chiếu sáng đô thị Việt Nam.
- Phần thứ hai: Phương hướng phát triển chiếu sáng đô thị đến năm 2000 (có xét đến 2010):
- Hiện trạng cơ sở hạ tầng phục vụ chiếu sáng đô thị.
- Hiện trạng tổ chức quản lý chiếu sáng đô thị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành