Tìm kiếm nâng cao

Hội thảo chính sách đô thị,Chính sách đất đô thị

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ngân hàng Thế giới
Năm xuất bản: 1992
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Tầm quan trọng của chính sách đất đô thị đúng đắn đối với phát triển kinh tế quốc dân.
- Chương II: Các nguyên tắc về hoạt động của thị trường đất đô thị.
- Chương III: Các hệ thống đăng ký đất có hiệu quả.
- Chương IV: Quyền hưởng dụng đất ở Việt Nam.
- Chương V: Khuyến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành